Creeu un joc Web3 amb l' API Vottun Gaming

La indústria del joc ha estat testimoni d’una transformació radical amb l’arribada de la tecnologia blockchain i l’auge dels jocs Web3. Aquests jocs descentralitzats ofereixen als jugadors una veritable propietat dels actius del joc, una millor transparència i oportunitats emocionants per guanyar-hi el joc. Tanmateix, les complexitats del desenvolupament de blockchain i la integració de Web3 poden ser intimidants per als desenvolupadors de jocs tradicionals. Introduïu l’API Vottun Gaming Web3, un canvi de joc que permet als desenvolupadors implementar jocs Web3 sense un extens coneixement de blockchain o Web3.

game

Inici de sessió Web3 amb l'API de Vottun Gaming

Vottun Gaming Web3 ofereix una funció d’inici de sessió Web3 perfecta, cosa que facilita als desenvolupadors incorporar jugadors sense tractar les complexitats de l’autenticació de cadena de blocs. El procés és senzill i consta de dos passos essencials: preparar un missatge i validar la signatura. Aquests passos es defineixen a l’estàndard ERC-4361, que defineix un enfocament descentralitzat per al procés d’autenticació a la cadena de blocs.

Prepara el missatge: quan un jugador intenta iniciar sessió, l’API genera un missatge únic que el jugador signa amb la seva clau privada. Aquest missatge és una prova criptogràfica de la propietat i serveix com a credencial d’inici de sessió segura.

Valida la signatura: un cop el jugador signa el missatge, l’API valida la signatura mitjançant la clau pública del jugador. Si la signatura és vàlida, el jugador obté accés al joc sense necessitat de gestionar interaccions complexes de cadena de blocs.

Un exemple de sol·licitud de signatura d’inici de sessió a Metamask és el següent:

Punts finals NFT per a una gestió perfecta d'actius

Vottun Gaming Web3 també ofereix un conjunt de punts finals NFT (No-Fungible Token), que permet als desenvolupadors gestionar de manera perfecta els actius del joc a la cadena de blocs. Aquests punts finals incloure :

  • Balanç de: permet als desenvolupadors comprovar el saldo NFT del jugador, assegurant-se que tenen els actius necessaris per participar en el joc.
  • Token Uri: recupera les metadades d’un NFT específic, proporcionant informació crucial sobre els seus atributs, obres d’art i raresa.
  • Mint: facilita la creació de nous NFT, permetent als desenvolupadors de jocs encunyar actius únics i recompensar els jugadors amb articles exclusius.
  • Mint Batch: permet als desenvolupadors encunyar múltiples NFT en una sola transacció, reduint els costos del gas i millorant l’eficiència.
  • Transferència: permet als jugadors intercanviar o transferir els seus actius del joc de manera segura i transparent.
  • Transferència per lots: simplifica la gestió d’actius permetent als jugadors realitzar diverses transferències en una sola transacció.

Aprofitant IPFS per a Onchain Game Power

En combinar l’ API Vottun Gaming Web3 amb l’API Vottun IPFS, els desenvolupadors poden desbloquejar tot el potencial de les experiències de joc en cadena. IPFS actua com un sistema d’emmagatzematge de fitxers descentralitzat, on els actius del joc, com ara obres d’art, fitxers d’àudio i dades del joc, es poden emmagatzemar de manera segura i eficient. Podeu trobar una explicació de la nostra API IPFS aquí:

https://vottun.com/blog/first-date-with-ipfs/

En conclusió, l’ API Vottun Gaming Web3 simplifica el desenvolupament de jocs Web3 sense un ampli coneixement de blockchain. Amb Web3 Login utilitzant ERC-4361, gestió NFT i integració IPFS, els desenvolupadors poden crear jocs inclusius i innovadors amb una propietat real per als jugadors de tot el món.

Hem desenvolupat un exemple de joc que utilitza l’SDK Unity de Vottun per mostrar les funcionalitats de l’API. Consulteu-ho aquí:

https://vottun.com/web3-gaming-solutions/