Contractes intel·ligents: la tecnologia que controlarà els teus diners.

Els contractes intel·ligents estan revolucionant el món de les finances. Descobriu què són i com s’utilitza aquesta tecnologia per millorar les transaccions comercials globals, la banca i el finançament, els actius negociats, els costos de transacció i la gestió financera. Comprendre els beneficis dels contractes intel·ligents basats en la tecnologia blockchain, així com el seu potencial. Comprendre el profund impacte que tindran en la nostra economia i societat, ja que ens poden ajudar a completar els processos de manera més ràpida, menys costosa, més segura i eficient que mai. Vegeu per què són més eficients eliminant l’error humà i la burocràcia (polítiques, procediments) de les interaccions entre empreses i clients.

Smart Contracts control money

Què són els contractes intel·ligents a blockchain i com funcionen.

Els contractes intel·ligents utilitzen la tecnologia blockchain per automatitzar i simplificar el procés de compliment entre les parts. Els contractes intel·ligents són una eina que permet transaccions entre dues o més parts sense necessitat de tercers.

Per exemple, una organització financera pot utilitzar contractes intel·ligents per automatitzar el procés de recaptació d’impostos sense implicar un banc. Els diners quedarien en mans del salari del treballador fins que es generi una ordre de pagament (un contracte intel·ligent) que transfereixi els diners al govern en qüestió.

La tecnologia de blockchain de contracte intel·ligent també pot permetre que una empresa es creï en cinc minuts i estigui llesta per funcionar en menys de 24 hores.

Com els Smart Contracts us poden ajudar en el món financer.

Els contractes intel·ligents són una manera d’automatitzar el procés de negociació i compliment de transaccions financeres. Els Smart Contracts poden ajudar els agents econòmics a realitzar transaccions molt més ràpides i amb menys cost que els mitjans tradicionals.

La idea dels contractes intel·ligents és que estiguin programats per complir determinades condicions, o “contracte”. Els contractes intel·ligents estan dissenyats per poder respondre a les condicions del mercat de manera autònoma i, per tant, es poden utilitzar per automatitzar diverses àrees de la nostra vida quotidiana.

Els primers Smart Contracts es van introduir al món financer l’any 2015. Des de llavors, s’han utilitzat per a moltes coses diferents: des de negociar fins a assegurances i fins i tot transferències bancàries.

Avantatges d'utilitzar Smart Contracts en el món financer

Els contractes intel·ligents amb tecnologia Blockchain han tingut una gran acceptació en el món financer, gràcies als nombrosos avantatges que ofereixen, com ara:

  1. Risc reduït de fracàs humà i incertesa
  2. Augmentat transparència
  3. Agilitat i flexibilitat
  4. Seguretat i integritat de les dades
  5. Reduït temps d’execució

La revolució provocada pels contractes intel·ligents amb tecnologia blockchain al món financer, aporta canvis importants ja que fa que els processos siguin eficients, segurs i transparents.

Finalment es podria dir que els Smart Contracts són el següent pas natural de la digitalització en l’evolució del món financer. Una tecnologia potent que permet el registre i transaccions de tot tipus d’actius que s’han convertit en una alternativa molt eficient i fiable per millorar el sistema financer actual.