Revolucionant la Traçabilitat Alimentària: Una Plataforma Blockchain Multi-Cadena per a Edenfresh

Revolutionizing Food Traceability v4

Des de Vottun hem desenvolupat una plataforma Blockchain Multi-Cadena de vanguardia per al consorci d’Edenfresh amb l’objectiu de millorar la traçabilitat dels aliments i productes alimentaris. Aquest projecte innovador aborda reptes clau en el sector hortícola, proporcionant una solució que aprofita la tecnologia blockchain per garantir transparència, eficiència i confiança en tota la cadena de subministrament.

El Repte

El projecte aborda les ineficiències i reptes en la cadena de subministrament hortícola actual, on els mecanismes transaccionals tradicionals manquen d’eficiència i transparència. Davant la complexitat de mantenir la consistència entre diversos participants, el nostre objectiu era simplificar processos, eliminar frau i reduir costos.

Com ho Resolem

Per abordar els reptes plantejats, hem implementat la plataforma TRACE, una solució desenvolupada per Vottun que integra la traçabilitat de productes peribles de manera integral.

L’adaptació d’aquesta plataforma pel cas específic d’Edenfresh implica la creació de fluxos de cadena de subministrament en temps real per a productes clau com melons, pampols, taronges, magranes i bròquil. Aquesta personalització ens permet rastrejar de manera integral tot el cicle de vida d’aquests productes, garantint una verificació precisa del seu origen en temps real.

La integració de la plataforma TRACE ha resolt els següents reptes per a nosaltres:

  • Traçabilitat Alimentària: TRACE ha permès una traçabilitat precisa dels productes alimentaris, garantint visibilitat en cada etapa de la cadena de subministrament. Aquesta capacitat ha estat essencial per reforçar la fiabilitat i seguretat dels productes agrícoles d’Edenfresh.
  • Seguretat i Transparència de Dades: L’ús de TRACE ha possibilitat l’establiment d’un registre segur i inalterable de totes les dades rellevants en la cadena de subministrament de productes alimentaris. Aquesta millora en la seguretat de les dades garanteix la integritat de la informació al llarg del cicle de vida del projecte.
  • Informes Detallats sobre l’Origen i Vida dels Productes: La capa de traçabilitat proporcionada per TRACE ha generat informes detallats a mesura que es completava cada fase del projecte, oferint una imatge completa tant als usuaris finals com als diversos participants involucrats en el procés.

Resultats: Beneficis i Impacte

L’impacte d’aquest projecte s’estén més enllà dels avenços tecnològics, portant a beneficis tangibles i efectes transformadors:

Assoliments:

  • Disseny d’una Plataforma de Traçabilitat Multi-Cadena per rastrejar l’origen i la qualitat dels productes alimentaris mitjançant tecnologia blockchain.
  • Execució exitosa d’un programa pilot en col·laboració amb EDENFRESH, un consorci de vuit importadors importants de fruites a Espanya.

Impacte a la Comunitat::

  • Seguretat Alimentària: Aprofitar blockchain per a programes transparents d’ajuda alimentària, assegurant registres verificables i accessibles, especialment vitals en temps de crisi.
  • Integritat Alimentària: Millorar la fiabilitat en les cadenes de subministrament d’aliments identificant ràpidament i vinculant brots a fonts específiques, reduint el frau alimentari.

Conclusió

La plataforma Blockchain Multi-Cadena de VOTTUN no només representa un avenç tecnològic, sinó que també promet una societat més justa, segura i eficient en recursos. En revolucionar el sector hortícola, la tecnologia ofereix una solució integral per millorar la traçabilitat, seguretat i integritat alimentària, abordant reptes a escala global. L’impacte va més enllà de l’ocupació directa, fomentant una societat més justa i contribuint a un futur més segur i sostenible.

Agraïments:

Estenem el nostre sincer agraïment a Red.es pel seu valuós suport en el desenvolupament del nostre projecte, la Plataforma Blockchain Multi-Cadena de VOTTUN. La convocatòria d’ajuda al desenvolupament tecnològic de 2020, en el marc de l’acció estratègica per a l’Economia i Societat Digital, ha estat fonamental per dur a terme la nostra iniciativa en el sector hortícola. El suport financer i la confiança de Red.es han estat impulsors clau per aconseguir fites significatives en tecnologia, seguretat alimentària i sostenibilitat. Aprecem aquesta col·laboració que ha obert el camí cap a un futur més innovador i prometedor.