Credencials amb blockchain: Com assegurar i millorar la gestió d'accés

Aena ha introduït una plataforma de gestió de càrregues, impulsada per Vottun Credenciales, facilitant l’intercanvi electrònic d’informació entre els membres de la comunitat de càrregues als aeroports de la Aena Network.

credenciales aena v2

Aena com a empresa

AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea en castellà) és l’operador d’aeroports líder a Espanya. Amb una extensa xarxa d’aeroports i una sòlida presència internacional, AENA és reconeguda pel seu compromís amb l’eficiència, la seguretat i la qualitat en la gestió de les infraestructures aeroportuàries que connecten el món.

Necessitat de projecte

Necessitat d’abordar la seguretat i l’autenticació en la gestió de credencials de càrrega en terminals de càrrega. La manca d’un sistema infalsificable va generar riscos de seguretat i retards operatius. La implementació de Vottun Credenciales va resoldre aquests problemes mitjançant l’ús de credencials inalterables i, per tant, una verificació més eficient, garantint l’autenticitat de les identitats dels transportistes i millorant la seguretat en els aeroports gestionats per AENA.

Resum

Aena, l’operador d’aeroports líder mundial pel nombre de passatgers, ha llançat una plataforma de gestió de càrrega anomenada VELLORE. Aquest sistema gestiona l’intercanvi electrònic d’informació relacionada amb les operacions de transport aeri entre els membres de la comunitat de càrrega als aeroports de la Aena Network.

AENA, un dels principals gestors d’aeroports a Espanya, volia optimitzar i assegurar els processos de transport de càrrega als seus terminals de càrrega arreu del país. Per abordar aquest repte, van col·laborar amb Portel, una empresa de consultoria tecnològica líder en sistemes de gestió TI per a ports i aeroports.

L’objectiu comú era reforçar la seguretat i la solidesa de l’accés als terminals de càrrega mitjançant la implementació de la tecnologia blockchain. Per fer-ho, van utilitzar Vottun Credenciales, una solució d’identitat digital basada en blockchain desenvolupada per Vottun. Aquest producte va permetre la creació de credencials infalsificables i registres de dades immutables, proporcionant un nivell addicional de confiabilitat.

La implementació de Vottun Credenciales es va realitzar de manera senzilla, sense requerir un coneixement profund de la blockchain per part de Portel. Es va establir una connexió entre la plataforma Vottun i el sistema Vellore, desenvolupat per Portel per gestionar i emmagatzemar de manera segura les credencials dels transportistes que accedeixen als molls de càrrega dels aeroports d’AENA.

Aquesta solució no només va permetre una verificació fàcil de la identitat en les arribades, sortides i recollides de mercaderies, sinó que també va millorar la transparència en els processos de transport de càrrega als aeroports. També va contribuir a reforçar el control intern i a garantir un entorn més segur als aeroports gestionats per AENA.

Valor Afegit

Credencials infalsificables: les credencials basades en blockchain són virtualment inalterables, garantint l'autenticitat de les identitats dels transportistes. Això elimina la possibilitat de falsificació i frau.

Registre immutable: la tecnologia blockchain proporciona un registre immutable de totes les transaccions i activitats relacionades amb les credencials. Això crea un historial fiable i transparent que es pot auditar en qualsevol moment.

Estalvi de temps: la verificació d'identitat es simplifica significativament, reduint els temps d'espera i millorant l'eficiència al moment de l'enregistrament, la sortida i la recollida a l'aeroport.

Millora de la seguretat: la tecnologia blockchain reforça la seguretat de les dades, protegint contra amenaces cibernètiques i assegurant la integritat de la informació sensible.

Millora del control intern: AENA pot exercir un major control intern sobre la gestió de credencials i l'accés als terminals de càrrega, contribuint a la seguretat global dels aeroports.

Transparència: la solució aporta més transparència a la gestió de credencials, la qual cosa genera confiança tant entre els transportistes com en el control de qualitat d'AENA.

Get More Information

Download Report