“Aquest projecte ha rebut finançament del programa conjunt Eurostars-2 amb cofinançament de CDTI i del Programa Marc de Recerca i Innovació Horitzó 2020 de la Unió Europe”.