Web3 Abstraction Layer Improvement Proposal (WALIP)

Els WALIP són utilitzats per la comunitat de Vottun per proposar noves característiques a la Web3 Abstraction Layer (WAL), recollir aportacions tècniques sobre un tema i documentar les decisions de disseny que s’han incorporat a la WAL.

Es basen en propostes establertes de millora de programari com les Python Enhancement Proposals (PEP) o les populars Web3 Bitcoin Improvement Proposals (BIP) i les Ethereum Improvement Proposals (EIP) de Web3. Aquestes propostes contribueixen a la nostra economia Web3 de codi obert facilitada a través de la Web3 Abstraction Layer (WAL) pel nostre token natiu VTN. Aquests WALIPs permeten als desenvolupadors i constructors contribuir al nostre WAL i obtenir recompenses si es publiquen a l’ecosistema.

Qualsevol usuari pot presentar un WALIP, però la barrera tècnica és elevada. Els editors de WALIP garanteixen que es segueixin les directrius de format i estil adequades. Abans d’escriure un WALIP formal, una idea s’hauria de proposar al fòrum de la comunitat. Recolzem fortament la participació de la comunitat en la priorització i aprovació dels WALIP. Un cop s’aprova un WALIP, es pot escriure al GitHub perquè el revisin totes les parts interessades, editors, desenvolupadors i la comunitat de WAL.

Si vols enviar un WALIP, utilitza aquest formulari

Request Your WALIP