Sostenibilitat amb Blockchain - Com millorar l'economia circular i la transició ecològica

Finhava és una plataforma tecnològica i col·laborativa que, a través de la tecnologia Blockchain, permet rastrejar tot el cicle de vida d’un producte, assegurant així l’origen de les matèries primeres i fomentant una agricultura sostenible, local i ecològica.

tirme

Aquest projecte d’economia circular representa una aliança entre un conjunt divers d’empreses líders en diversos sectors. L’objectiu compartit és promoure pràctiques sostenibles i preservar el medi ambient a Mallorca. Les empreses que participen en aquesta iniciativa són les següents

  • Hotels: Melià Hotels International, Iberostar, Riu Hotel & Resorts, Marriot International, Hotels Viva & Resorts
  • Pagès: Agromallorca, Refrilog, Es Merca, Huguet, Son March, Al & Verd, Agrícuola Dalmau
  • Gestor i Plataforma de Gestió de Residus: Tirme
  • Empresa de tecnologia Blockchain: Vottun
  • Empreses de tecnologia IoT: Limit, Wirles DNA

Necessitat de projecte

Necessitat d’abordar els problemes de sostenibilitat i gestió de residus. Abans de la col·laboració, les empreses implicades tenien dificultats per gestionar eficaçment els residus orgànics generats als hotels i promoure pràctiques sostenibles en les seves respectives indústries. La manca d’un sistema de traçabilitat i l’absència de dades fiables va dificultar la presa de decisions informades i promoure la sostenibilitat.

Resum

Els hotels produeixen residus orgànics de les seves operacions de restauració. Aquests residus es recullen per separat i es dipositen en contenidors especials.

El gestor de residus recull la matèria orgànica dels contenidors, capta les dades de mesura de cada contenidor i transporta aquesta matèria a les seves plantes de reciclatge on es pesa i processa, transformant el gasos emeso durant la descomposició en biogàs, una font renovable per a la producció d’electricitat, i verda, i obtenint a part compost a partir de la materia orgànica.

L’electricitat es pot vendre com a energia renovable i el compost orgànic s’identifica amb les dades dels clients i es lliura als agricultors locals com a fertilitzant per a cultius orgànics i KM zero.

Els productes agrícoles KM zero elaborats amb l’ajuda d’aquest compost són adquirits pels hotels i inclosos en el menjar que serveixen als seus hostes, tancant així el cercle d’una economia local més sostenible per a tothom.

D’aquesta manera s’ha creat una economia circular a l’illa de Mallorca, on cada punt del procés es traça a través de la tecnologia blockchain creada per Vottun, que proporciona tot tipus de dades tant als actors com als consumidors finals.

Valor Afegit

Traçabilitat total: la tecnologia blockchain de Vottun permet un seguiment complet de cada pas del procés de recollida, processament i distribució de residus orgànics. Això garanteix la integritat de les dades i l'autenticitat de la informació en cada etapa.

Transparència: les dades recollides al llarg del procés estan a disposició de tots els actors implicats, des dels hotels fins al gestor de residus i els agricultors. Això crea un alt nivell de transparència a la cadena de subministrament i garanteix que totes les parts tinguin accés a la informació rellevant.

Eficiència i optimització: la plataforma de Vottun permet la recollida i la gestió de dades eficients, que poden ajudar a identificar àrees de millora en el procés. Això pot comportar una major eficiència operativa i un estalvi de costos.

Seguretat de dades: la tecnologia blockchain garanteix la seguretat de les dades i evita la manipulació o alteració de la informació. Això és essencial per a la fiabilitat dels registres i la traçabilitat.

Valor afegit per als consumidors finals: els consumidors finals poden verificar l'autenticitat dels productes agrícoles KM zero que consumeixen, augmentant la confiança en la procedència i la qualitat dels aliments.

Foment de la sostenibilitat: tancant el cicle de l'economia circular i utilitzant residus orgànics per produir biogàs i compost verd, es promou la sostenibilitat ambiental i es redueix la dependència de fonts d'energia no renovables.

Impulsar l'economia local: l'ús del compost verd en l'agricultura local dóna suport als agricultors locals i fomenta la producció i el consum d'aliments de KM zero, que beneficia l'economia local.

Energies renovables: la producció d'electricitat a partir de biogàs generat a partir de residus orgànics és una font d'energia renovable que es pot vendre, generant ingressos addicionals.

Get More Information

Descarregar Informe